Aktualności


30.04.2017

Od 10.05.2017r. Kia Rio w WORD Konin. My już nim jeździmy.

11.01.2018

ZMIANY W PRZEPISACH – OKRES PRÓBNY, KURSY DOSZKALAJĄCE I NOWE OGRANICZENIA PRĘDKOŚCI

Osoby, które odbiorą dokument prawa jazdy po 4 czerwca 2018 r. będą objęte nowelizacją przepisów. Co się zmieni? Przede wszystkim przez 24 miesiące od daty wydania uprawnień będzie ich obowiązywał okres próbny. W jego trakcie kierowca będzie zobowiązany:
- odbyć między 4. a 8. miesiącem kurs doszkalający w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym,
- przez pierwsze 8 miesięcy jeździć z naklejonym na szybie listkiem.
Wspomniany kurs doszkalający będzie obejmował 2-godzinne szkolenie teoretyczne w ośrodku WORD i godzinną praktykę w ośrodku doskonalenia jazdy. Cel? Uświadomić młodemu kierowcy, czym grozi nadmierna prędkość.
Obowiązkowe kursy doszkalające będą płatne. Według przepisów, o wysokości opłat zadecyduje minister transportu, ale ich koszty nie mogą przekroczyć 100 zł za szkolenie teoretyczne oraz 200 zł za szkolenie praktyczne. Jeśli przed upływem 8 miesięcy od otrzymania prawa jazdy kierowca nie dostarczy do starosty zaświadczenia o ukończeniu kursu, straci prawko. To jednak nie wszystko.
Przez pierwsze 8 miesięcy okresu próbnego kierowcy będą musieli przestrzegać bardziej restrykcyjnych ograniczeń prędkości - 50 km/h w obszarze zabudowanym (bez względu na porę dnia), 80 km/h poza obszarem zabudowanym (zamiast maksymalnie 100 km/h) oraz 100 km/h na autostradzie i drodze ekspresowej dwujezdniowej (limity na autostradach wynoszą 140 km/h, a na ekspresówkach - 120 km/h).
Także przez pierwsze 8 miesięcy od momentu odebrania prawa jazdy, nie będzie można pracować jako kierowca ani osobiście wykonywać działalności gospodarczej polegającej na kierowaniu pojazdem kat. B.
Jeśli podczas dwuletniego okresu próbnego kierowca popełni 3 wykroczenia lub jedno przestępstwo drogowe, starosta wyda decyzję o cofnięciu prawa jazdy.
Przedłużony okres próbny i dodatkowe badania
Od 4 czerwca 2018 r. starosta przedłuży okres próbny o kolejne 2 lata, jeżeli w jego trakcie kierowca popełni dwa wykroczenia drogowe. Dodatkową karą będzie w takim przypadku skierowanie na badania psychologiczne oraz na kurs reedukacyjny w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Nowe przepisy dotyczące redukcji punktów karnych
Przy okazji wprowadzenia nowych przepisów zmienią się zasady dotyczące redukcji punktów karnych. Jeśli kierowca przekroczy dopuszczalną liczbę 24 punktów karnych, nie straci uprawnień do prowadzenia pojazdów, ale zostanie skierowany na kurs reedukacyjny. Taki sam, na który będą kierowane osoby, które popełniły dwa wykroczenia podczas dwuletniego okresu próbnego.
Na odbycie kursu będzie się miało miesiąc. Jeżeli w tym czasie się go nie ukończy, starosta wyda decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy.
Od momentu skierowania na wspomniane szkolenie kierowca będzie na cenzurowanym przez następne 5 lat. Jeżeli w tym okresie ponownie przekroczy dopuszczalny limit 24 punktów karnych, straci prawo jazdy.
Nowe przepisy będą dotyczyły także kierowców z długim stażem
Przepisy, które zaczną obowiązywać od 4 czerwca 2018 r., będą dotyczyły wszystkich kierowców. Dwuletnim okresem próbnym i wszystkimi związanymi z nim obostrzeniami będą objęci nie tylko ci, którzy pierwszy raz odbierają prawo jazdy, ale też ci, którym prawo jazdy zostało cofnięte i byli zmuszeni do ponownego zdawania egzaminu.