Aktualności


28.02.2018

To pewne: zmian nie będzie

Rządowe Centrum Legislacji (RCL) opublikowało projekt nowelizacji ustawy po raz kolejny odraczającej wejście w życie zmian przepisów wobec młodych stażem kierowców. Tym samym już za pewnik można przyjąć, że zapowiadane na czerwiec zmiany nie wejdą w życie. Przynajmniej na razie, choć co ciekawe, tym razem projekt nowelizacji... nie przewiduje kolejnej daty wejścia w życie rewolucyjnych przepisów.

Niejako w miejsce określenia nowego terminu, w którym przewiduje się wejście w życie przepisów wynikających z pełnego uruchomienia systemu CEPIK 2.0, proponuje się podzielenie jego wdrożenia na etapy. Zatem kiedy i kto zdecyduje o tym, że szeroko rozumiany "zielony listek" (oraz szereg obowiązków i ograniczeń nakładanych na młodych stażem kierowców) zaczyna obowiązywać? Rolę tę w nowelizacji ustawy przypisuje się Ministrowi Cyfryzacji, który w drodze publikacji KOMUNIKATÓW w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) będzie o tym decydował w formie ogłoszenia wdrożenia poszczególnych etapów.

Nowelizacja wskazuje ponadto wprost, że do czasu ogłoszenia takiego kumunikatu, informującego o wdrożeniu poszczególnego/kolejnego etapu funkcjonowania systemu CEPIK 2.0, przepisów dotyczących tego konkretnego etapu NIE STOSUJE SIĘ. Mówiąc prościej: tak długo, jak minister nie stwierdzi, że wszystko działa jak powinno i niezbędne funkcjonalności systemu CEPIK 2.0 "właśnie wdrożono", tak długo nie zaczną obowiązywać przepisy z ustawy o kierujących pojazdami dotyczące m.in. okresu próbnego dla młodych stażem kierowców, ograniczeń wobec nich dozwolonych prędkości, zakazu pracy jako kierowca czy obowiązku odbywania dodatkowych szkoleń.

30.04.2017

Od 10.05.2017r. Kia Rio w WORD Konin. My już nim jeździmy.